Author: abtermco

Trumpf TruLaser 3030 на работа в АБ Терм

Trumpf TruLaser 3030 на работа в АБ Терм

След изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.040-1226-C01 „Подобряване на производството и конкурентоспособността на АБ-Терм ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, с финансовата подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“, АБ

Посещение на завода на Trumpf в САЩ

Посещение на Trumpf от АБ Терм 3

По инициатива на Трумпф, дългогодишни и сериозни партньори от Европа, сред които и АБ Терм бяха поканени на делово бизнес посещение в САЩ за периода 23-28.06.2019. От АБ Терм, двадесет годишен партньор на Трумпф, присъства Христо Абаджиев – собственик. Запознахме

Нова лазерна система за рязане и гравиране

Нова лазерна система за рязане и гравиране

Благодарение на нашите основни партньори от ХС Стил и нашата съвместна работа, АБ ТЕРМ успява да увеличи своите възможности за лазерно рязане и гравиране с помоща на лазер OptiFlex на фирма Kern Laser Systems от САЩ. Новият лазер ни позволява

Подобряване на производството и конкурентоспособността на АБ-Терм ООД

Подобряване на производството и конкурентоспособността на АБ-Терм ООД

На 10.02.2020 г. „АБ – Терм“ ООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.040-1226-C01 „Подобряване на производството и конкурентоспособността на АБ-Терм ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 2020. Проектът ще се изпълни с финансова подкрепа на Европейския съюз.

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

На 04.08.2020 г. „АБ-Терм“ ООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-6998-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 2020. Проектът ще се изпълни

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

„Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ процедура за подбор на проекти към​ Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020 В рамките на няколко дни след приключване на обществено обсъждане Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и

Лакътен дозатор за дезинфектант

Лакътен дозатор за дезинфектант

Лакътен диспенсър Представяме на вашето внимание един от продуктите ни от линията за лична хигиена. Изработен изцяло от неръждаема стомана Обем на резервоара 500 или 1000мл (опция 2000 или 5000мл)* Лесен за почистване и обслужване Непретенциозен към външните условия Не

Доставка на последно поколение файбър лазер

fiber3030

Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.040-1226-C01 „Подобряване на производството и конкурентоспособността на АБ-Терм ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, с финансовата подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Тръжна процедура

logos.png

Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.040-1226-C01 „Подобряване на производството и конкурентоспособността на АБ-Терм ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, с финансовата подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“,