Доставка на последно поколение файбър лазер

fiber3030

Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.040-1226-C01 „Подобряване на производството и конкурентоспособността на АБ-Терм ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, с финансовата подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“, АБ Терм ООД има удоволствието да съобщи, че работим усилено по документацията и до края на годината се очаква да бъде доставена последно поколение машина за лазерно рязане на листов материал и тръби.

Това значително ще повиши производствените възможности на предприятието, като освен това ще увеличи технологичните ни възможности. Това включва рязане на цветни метали и лазерно рязане на всякакъв вид тръби, процес, който досега не беше възможен за нас.

Доставка на последно поколение файбър лазер