Контакти

Администрация и
производствена база

Работно време

Готови сме да помогнем

Борис Михайлов Абаджиев

Управител и собственик

Христо Михайлов Абаджиев

Управител и собственик

Михаил Христов Абаджиев

Управител

Ралица Йорданова

Мениджър продажби

Марио Манчев

Експерт продажби

Албена Атова

Мениджър продажби ЕС и внос

Светлина Нейкова

Мениджър продажби ЕС

Георги Боров

Търговски отдел

Александър Ташов

Мениджър инфраструктура

Зорница Николова

Маркетинг

Цветелина Динева

Счетоводител

Георги Боров

Търговски отдел

Зорница Николова

Търговски отдел

Представител на АБ Терм за Югоизточна България

Мит-90 ООД