Европейски проекти

Подобряване на производството и конкурентоспособността на АБ-Терм ООД

Подобряване на производството и конкурентоспособността на АБ-Терм ООД

На 10.02.2020 г. „АБ – Терм“ ООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.040-1226-C01 „Подобряване на производството и конкурентоспособността на АБ-Терм ООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 2020. Проектът ще се изпълни с финансова подкрепа на Европейския съюз.

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

На 04.08.2020 г. „АБ-Терм“ ООД сключи договор за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073-6998-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 2020. Проектът ще се изпълни

Тръжна процедура

logos.png

Във връзка с изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.040-1226-C01 „Подобряване на производството и конкурентоспособността на АБ-Терм ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, с финансовата подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“,