Month: октомври 2020

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

„Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ процедура за подбор на проекти към​ Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014 – 2020 В рамките на няколко дни след приключване на обществено обсъждане Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и