Year: 2021

Trumpf TruLaser 3030 на работа в АБ Терм

Trumpf TruLaser 3030 на работа в АБ Терм

След изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.040-1226-C01 „Подобряване на производството и конкурентоспособността на АБ-Терм ООД“ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“, с финансовата подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“, АБ

Посещение на завода на Trumpf в САЩ

Посещение на Trumpf от АБ Терм 3

По инициатива на Трумпф, дългогодишни и сериозни партньори от Европа, сред които и АБ Терм бяха поканени на делово бизнес посещение в САЩ за периода 23-28.06.2019. От АБ Терм, двадесет годишен партньор на Трумпф, присъства Христо Абаджиев – собственик. Запознахме

Нова лазерна система за рязане и гравиране

Нова лазерна система за рязане и гравиране

Благодарение на нашите основни партньори от ХС Стил и нашата съвместна работа, АБ ТЕРМ успява да увеличи своите възможности за лазерно рязане и гравиране с помоща на лазер OptiFlex на фирма Kern Laser Systems от САЩ. Новият лазер ни позволява